مسعود طالاري

لکه تخم مرغ

تخم مرغ یکی از پرمصرف ترین خوراکی های روزمره در میان افراد جامعه می باشد. از این رو لکه تخم مرغ نیز از رایج ترین لکه های پروتئینی خواهد بود که بر روی لباس ها شکل خواهد گرفت. راهکار از بین بردن این لکه به شرح زیر خواهد بود:

  1. ابتدا زائده های موجود تخم مرغ را از روی لباس جدا نمایید(بتراشید).
  2. لباس را با هدف آبکی نمودن لکه، در آب سرد خیس نمایید.
  3. ترجیحا از مایع شوینده(به صرفه تر و مطمئن تر از نظر پایین بودن میزان آسیب رسانی به رنگ لباس) برای از بین بردن لکه استفاده نمایید.
  4. مدت ۲۰ دقیقه برای لکه بری به شوینده زمان دهید.
  5. در صورتی که لکه از بین نرفت پیش از خشک نمودن لباس، مرحله ۳ و ۴ را یک بار دیگر تکرار کنید.
 
نكات شويندگي: 

در صورتی که نیازمند به استفاده از حلال های لکه بر شدید می بایست ضمن توجه به برچسب مراقبتی(care label) لباس آن را در قسمتی از لباس که قابل دیدن نیست تست نمایید.

 
شوينده هاي پيشنهادي: 
پودر شوینده دستی

پودر شوینده دستی

 
 

افزودن نظر جدید